Seydişehir SATILIK ARSA Seydişehir Belediyesi

SEYDİŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞINDAN DUYURU1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif İhale Usulü ile 10 adet Taşınmaz satılacaktır.

2. İhale 11.08.2023 Cuma günü Saat: 10:00'da Seydişehir Belediyesi Düğün Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.

a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,

e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi


f-  1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.
g-  Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcu

nun olmadığına dair belge;
1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,
2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,
4.  Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi'ne yatırılması

 gerekmektedir.
5.  Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
6.   Ödeme Şekli:
a- Satış Bedeli 3.000.000,00 TL ve üzeri olan satışların % 25 peşin kalan miktarı 8 eşit taksite kadar taksitlendirme yapılacaktır.
 Göremeyen olursa haberdeki gazete ilanı resmine tıklayıp büyütebilir
Veya cihaz ınızı yan çevirin 

S. NO

İLİ

İLÇESİMAHALLESİMEVKİİCİNSİADA/PARSEL
ALANI m2
TAHMİNİ
BEDEL(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)
1KONYASEYDİŞEHİRAlaylar 1MERKEZArsa497/5781.560,945.650.000,00 TL170.000,00 TL

2

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 1

MERKEZ
Arsa
(18. Uygulaması görmemiş İmarlı Parsel)

1850/75

626,94

1.760.000,00 TL

53.000,00 TL
3KONYASEYDİŞEHİRAlaylar 2MERKEZArsa664/136.084,4513.700.000,00 TL411.000,00 TL
4KONYASEYDİŞEHİRAlaylar 2MERKEZArsa664/145.429,1912.250.000,00 TL370.000,00 TL
5KONYASEYDİŞEHİRUlukapıMERKEZArsa1585/9705,882.150.000,00 TL65.000,00 TL
6KONYASEYDİŞEHİRUlukapıMERKEZArsa1585/10698,64 2.100.000,00 TL63.000,00 TL
7KONYASEYDİŞEHİRKavakMERKEZArsa (Yatırım Şartlı Satış)150/18.207,77 3.285.000,00 TL100.000,00 TL
8KONYASEYDİŞEHİROrtakaraörenÇOMAKLARARSA141/4506,00  253.000,00 TL8.000,00 TL
9KONYASEYDİŞEHİROrtakaraörenÇOMAKLARARSA168/2455,00228.000,00 TL7.000,00 TL
10KONYASEYDİŞEHİROrtakaraören OMAKLARARSA191/1465,00    233.000,00 TL7.000,00 TL

Yorum Gönder

0 Yorumlar

Close Menu