MANAVGAT GÜNDOĞRU SATILIK 7200 m2

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : Antalya İli, Manavgat İlçesi, GÜNDOĞDU Mahallesi 200 Ada 2 Parsel 69 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Gündoğdu Turizm Merkezi Fesleğenli Caddesi Fesleğenliler Sitesi Manavgat / ANTALYA
Yüzölçümü : 7.200 m2 (anataşınmaz)
Arsa Payı : 4/288
İmar Durumu :Tercihli kullanım alanları "B" ile tanımlanan alanlar içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 2.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler:-
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 10:00

04/07/2023(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Close Menu