MANAVGAT BAYIR SATILIK ihale ilanı

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/188 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Antalya İli, Manavgat İlçesi, YukarıMahallesi, Bayır Mevkii, 820 Ada, 15 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölümtaşınmaz 303,00m Yüz ölçümünde, 4 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası vasfında tapuda kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti tesis edilmiştir. 05.06.2018 tarihinde yönetim planı oluşturulmuş binanın,satışa konu olan kat mülkiyetine tabi 2/7 arsa paylı 1. Kat 3 numaralı Mesken vasıflı bağımsız bölümün tamamı borçluadına kayıtlıdır. Borçlunun hissesi üzerinde, icrai haciz ve ihtiyati haciz şerhleri ile aile konutudur şerhi bulunmaktadır. Taşınmazın kaydında, 6306 sayılı Kanun gereğince riskli yapıdırve Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. beyanı bulunmaktadır. Dosya içerisinde bulunan Manavgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısına göre taşınmaz; Manavgat 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanları içerisinde kalmakta olup, yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam ve 3 Kat olarak tanımlanmıştır. SatışakonutaşınmazŞelale Mahallesi'nde, Mehmet Akif Caddesi ile Remzi Güven Caddesi'nin birleştiği kavşağın 120m kadar kuzeyinde, Şelale Camii'nin hemen güneyinde, 3535 sokak üzerinde ve bu yola güney yönden cepheli durumda olup, yaklaşık kuş uçuşu olarak Manavgat Belediyesi'ne 900m, Manavgat Devlet Hastanesi'ne 1,5 km mesafede bulunmaktadır. Hudutları itibari ile parselin güneyi yol, diğer cepheleri ise komşu parseller ile çevrilidir. Parsel çevresinde bulunan imar yolları açılmış ve kaplanmıştır. Parsel konumu itibari ile Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde bulunmakta olup, belediye ve diğer kurumların sağlamış olduğu tüm altyapı hizmetlerinden yararlanabilir durumdadır. Parsel, çevresinde konut amaçlı yapılaşmanın yoğun olarak bulunduğu bir bölgede bulunmaktadır. Parsel konumu itibari ile talep oranının yoğun olduğu bir bölgede bulunmaktadır. Satışakonu parsel üzerinde bir adet betonarme karkas yapı bulunmaktadır.Bu yapı bodrum kat, zemin kat, 1. normal kat, 2. normal kat ve çatı katı seviyelerinden oluşmaktadır. Yapının dış cephesi yer yer dekoratif amaçlı kaplama malzemeleri ile de kaplanmış durumda olan sıva üstü boya, cephe doğramaları ise plastiktir. Yapı keşif tarihi itibari ile oldukça yeni ve bakımlı bir görünüme sahiptir. Yapının dosya içerisinde bulunan mimariprojesine göre yapının her bir katı tek daire konut amaçlı olarak tasarlanmıştır.Satışakonu 3 bağımsız bölüm numaralı daire, yapının 1. normal katında bulunan dairesidir. Projesine göre daire, antre, wc , lavabo, banyo, yatak odası, çocuk odası, mutfak, salon ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, cephe doğramaları ise plastiktir. Projesine göre satışakonu dairenin balkonları ile birlikte brüt inşaat alanı 122,79 m2 olarak,net alanı ise 81,77 m2 olarak tespit edilmiştir.
Adresi : Şelale Mahallesi,3535 Sokak, No:2 Kat:1 Daire:3 Manavgat / ANTALYA
Yüzölçümü : 303,00 m2
Arsa Payı : 2/7
İmar Durumu :Dosya içerisinde bulunan Manavgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısına göre taşınmaz; Manavgat 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanları" içerisinde kalmakta olup, yapılaşma koşulları;
Ayrık Nizam ve 3 Kat olarak tanımlanmıştır.
Kıymeti : 2.056.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2023 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2023 - 14:30

28/07/2023(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Close Menu