Cumartesi, Nisan 04, 2009

Hazine Arazilerinde %70 indirim YAtırımcılara müjde

Maliye Bakanlığı, Hazine arazilerinin üzerinde yatırımların gerçekleştirilmesi için yatırımcıların lehine yeni düzenlemelere gitti. Bakanlık, Hazine arazileri üzerindeki yatırımcıların irtifak hakkı ve kullanım izin bedellerine ilk üç yıl yüzde 70 indirim yaptı.

Antalya Defterdarı Hidayet Mat, yaptığı açıklamada, yeni verilen veya verilecek olan irtifak hakkı ve yıllık kullanma izinlerinde önemli avantajlar getirildiğini kaydetti. Mat, "Şüphesiz ki bir yatırımda yatırım maliyetinin önemli bir kısmını, yatırımın üzerinde yapıldığı arazinin bedeli oluşturmaktadır. Arazi maliyeti ne kadar düşürülürse işletme sermayesi de o kadar büyük olur ki, bu da kolayca yatırımın gerçekleştirilmesini sağlar." dedi.

Mat, dünyada kendini hissettiren küresel mali krizin Türkiye'deki yatırım ve istihdam yapısı üzerindeki olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi amacıyla birçok mali önlemler alındığını belirtti. Bu çerçevede, Hazine arazilerinin üzerinde yapılan yatırımları artırarak ekonomiye kazandırarak mevcut yatırımcıların yatırımlarını daha rahat koşullarda gerçekleştirmelerine yönelik düzenlemeler yapıldığını aktaran Mat, "Maliye Bakanlığınca 14 Mart 2009 tarihinde Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik'te yapılan önemli değişiklikler ile Hazine arazilerinin indirimli bir bedel karşılığında irtifak hakkı verilerek yatırımlarını gerçekleştirme imkanı sağlanarak yatırım sürecinde de birçok avantajlar getirilmiştir." dedi.

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Hazine arazileri üzerinde bitkisel üretimle sınırlı olmak kaydıyla, tarım veya organize hayvancılık yapılacak arazilerin irtifak haklarında ilk üç yıl yüzde 70, sonraki yıllarda ise yüzde 50 indirimli ödeme imkanı getirildiğini kaydeden Mat, diğer değişikliklerle ilgili de bilgi verdi. Buna göre, 14 Mart 2009 tarihinden önce verilen ancak sözleşmesinde taahhüt edilen yatırımı tamamlanmamış olan irtifak hakkı ve kullanma izinlerinde hak lehtarının talep etmesi halinde, iki yıl süreyle sözleşmelerine göre tespit edilecek bedel yüzde elli indirimli tahsil edilecek. Kamu yararına çalışan dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıflarca sağlık, eğitim ve spor tesisleri yapılması amacıyla tesis edilen irtifak hakları ve verilen kullanma izinleri ile vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumları ve Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine göre gerçek ve tüzel kişiler lehine tesis edilen irtifak hakları ve verilen kullanma izinlerindeyse hâsılat payı alınmayacak. Bunun yanında 27 Mart 2009 tarih ve 2009/3 sayılı Milli Emlak Genelgesi ile Hazineden taşınmaz satın alıp taksitle satış sözleşmesi düzenleyen vatandaşlarımızdan ödeme güçlüğü içinde bulunanlara borçlarının yeniden yapılandırılması imkanı sağlandı.

Hiç yorum yok: